Andra skalor

Det finns förstås en mängd olika typer av skalor förutom de vanliga skalorna i dur och moll. Här nedan beskrivs ett par av dem. De två första skalorna - kormatisk skala och heltonsskala - är kanske inte direkt vanligt förekommande men är bra att känna till som begrepp. De sista skalorna i kapitlet - pentatonisk skala och en variant på denna som man vanligen kallar bluesskala - är dock mer vanligt förekommande. Den pentatoniska skalan och bluesskalan är bland annat ofta de första skalorna man lär sig som gitarrist.

Kromatisk skala

En kromatisk skala består endast av halva tonsteg - eller av små sekunder om man pratar om intervall. Den kromatiska skalan består av oktavens samtliga tolv toner och fungerar kanske bäst tillfälligt i "löpningar" uppåt eller nedåt. Pröva dock att sätta ihop en melodi som bygger på den kromatiska skalan. Resultatet kan ibland bli bättre än väntat - och ofta kännas nyskapande och "modernt".

Heltonsskala

En heltonsskala skala består endast av hela tonsteg. Skalan består av endast hela tonsteg - eller stora sekunder om man pratar om intervall - och består därav av sex toner innan den hittar tillbaka till skalans grundton igen.

Som kommentar kan nämnas att heltonsskalans toninnehåll bara kan se ut på två sätt. Antingen med toninnehållet C, D, E , F#, G#, A# eller C#, D#, F, G, A, B. Vilken av tonerna som betraktas som skalans grundton kan ju naturligtvis variera - men toninnehållet kan bara se ut på två sätt.

Pentatonisk skala

En pentatonisk skala består av fem toner (grekiskans "pente" = fem). Enklast så får du en pentatonisk skala genom att spela på bara de svarta tangenterna på pianot.

Lägg märke till att den pentatoniska skalan kommer att klinga lite olika beroende på vilken ton du börjar på. Utgångstonen avgör också om skalan klingar i dur eller moll.

Bluesskalan

En vanlig skala som används i bluesmusik är "Bluesskalan". Den skalan är mycket lik den pentatoniska skalan med "moll-känsla", se ovan till höger . Den enda skillnaden är en tillagd ton mellan tredje och fjärde tonen.