Form

De allra flesta musikaliska stycken/låtar är indelade i mindre beståndsdelar. När man pratar om dessa mindre beståndsdelar så talar man om stycket/låtens form. I pop- och rockmusik talar man i huvudsak om följande beståndsdelar (klicka på bilderna för att lyssna på exempel):

Intro

Inleder låten, oftast instrumental, oftast ganska kort.

Vers

Förekommer flera gånger i låten, innehåller sång, oftast olika text i de olika verserna. Versens funktion är att föra händelseförloppet eller historien framåt. Versens innehåll föranleder texten i refrängen.

Brygga

Förekommer flera gånger i låten, innehåller oftast sång och ofta med samma text, fungerar som uppbyggnad till refrängen därav kallas delen pre-chorus på engelska vilket kanske egentligen är mer logiskt. (Heter "Pre-chorus" på Engelska)

Refräng

Förekommer flera gånger i låten, innehåller sång, oftast är det samma text i alla refränger för att man ska komma ihåg den. Refrängen ska gärna innehålla en "hook" - en krok. En bra "refräng-hook" gör att lyssnaren känner igen, kommer ihåg och förhoppningsvis gillar låten. Sångens titel är ofta hämtat ur refrängens text.

Mellanspel/Melltro

Kan förekomma noll till flera gånger, oftast instrumental (kan vara likadant som introt), kommer gärna efter refrängen inför nästa vers.

Stick

Förekommer endast en gång, efter ca 70% av låtens längd. Del som sticker ut. Oftast med ny text, ny melodi och nya ackord för att bryta av och förnya låten. (Heter "Bridge" på Engelska)

Solo

Kommer ofta i samband med eller istället för sticket. Är till för att förnya och höja intensiteten i låten och är också ett sätt för gitarristen, keyboardisten eller vem det nu må vara att ta fokus från sångaren en stund och visa upp sin skicklighet.

Outro

Förekommer bara en gång, i slutet på låten, oftast instrumental. En variant på outro är en "fade out" när musiken tonas ut i slutet.

Lyssna och följ med

Klicka på exemplets "play-knapp" nedan och följ med i formen!